Etikrådet
Samhällsbyggnads­sektorns Etiska Råd

Reglerna syftar till att samhällsbyggnadssektorns aktörer ska uppträda på ett sätt som gör dem till en respekterad del av svenskt näringsliv. Reglerna ska leda till konkurrens och likabehandling av stora och små företag.

Reglerna ska också stimulera till att uppfylla samhällets förväntningar på bland annat kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. Samhällsbyggnadssektorns aktörer ska sträva efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktiga värden för kunder och samhälle.

Extra årsmöte den 22 maj 2018
2018-05-15
Extra årsmöte
Extra årsmöte den 22 maj 2018
Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd håller extra årsmöte tisdagen den 22 maj 2018 kl. 09.30-10.30 i Installatörsföretagens lokaler, Ringvägen 100 plan 7, i Stockholm. Välkomna! […]
Gör en anmälan

Etiska rådet prövar etiska frågor mellan samhällsbyggnadssektorns professionella aktörer, dvs mellan två företag. Endast i undantagsfall tar Etiska rådet upp frågor från enskilda konsumenter och då endast om de är av betydande principiell karaktär.