Etikrådet
Samhällsbyggnads­sektorns Etiska Råd

Reglerna syftar till att samhällsbyggnadssektorns aktörer ska uppträda på ett sätt som gör dem till en respekterad del av svenskt näringsliv. Reglerna ska leda till konkurrens och likabehandling av stora och små företag.

Reglerna ska också stimulera till att uppfylla samhällets förväntningar på bland annat kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. Samhällsbyggnadssektorns aktörer ska sträva efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktiga värden för kunder och samhälle.

Ny styrelse
2018-02-18
Årsmöte
Ny styrelse
Vid årsmötet den 14 februari valdes ny styrelse för nästa mandatperiod. Vi välkomnar ordförande Parul Sharma (ny), Kajsa Hessel (omval), Tore Styrman (omval), Urban Månsson (ny), Maria Hernroth[…]
Årsmöte 14 februari 2018
2017-11-13
Årsmöte
Årsmöte 14 februari 2018
Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd håller årsmöte onsdagen den 14 februari 2018 kl. 09.00 i Svenskt Näringslivs lokaler, konferensrum Styrelserummet, Storgatan 19 i Stockholm. […]
Seminarietips: ÖMK ett år senare
2017-03-02
Seminarier
Seminarietips: ÖMK ett år senare
Överenskommelsen för att motverka mutor och korruption mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn (ÖMK) lanserades den 9 december 2015 för a[…]
Gör en anmälan

Etiska rådet prövar etiska frågor mellan samhällsbyggnadssektorns professionella aktörer, dvs mellan två företag. Endast i undantagsfall tar Etiska rådet upp frågor från enskilda konsumenter och då endast om de är av betydande principiell karaktär.