Etikrådet
Samhällsbyggnads­sektorns Etiska Råd

Reglerna syftar till att samhällsbyggnadssektorns aktörer ska uppträda på ett sätt som gör dem till en respekterad del av svenskt näringsliv. Reglerna ska leda till konkurrens och likabehandling av stora och små företag.

Reglerna ska också stimulera till att uppfylla samhällets förväntningar på bland annat kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. Samhällsbyggnadssektorns aktörer ska sträva efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktiga värden för kunder och samhälle.

Save the date
2018-12-06
Årsmöte
Save the date
Boka den 20 februari 2019 i kalendern. Då håller vi årsmöte klockan 9.00 i Näringslivets Hus i Stockholm. […]
Protokoll från det extra årsmötet
2018-09-21
Extra årsmöte
Protokoll från det extra årsmötet
Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd höll ett extra årsmöte den 22 maj 2018 där främst ändringar av föreningens stadgar diskuterades. Läs protokollet från mötet här tillsammans med försla[…]