2011-05-26

Almedalsveckan: Visslan eller gisslan – finns det Whistleblowers i byggbranschen?

Välkommen till vårt seminarium den 5 juli i Visby där Rådet tillsammans med Byggcheferna (inom Ledarna) bjuder in till intressanta föreläsningar och en debatt om chefens ansvar och möjligheter att anmäla oegentligheter. Dessutom får du ta del av årets Byggchefsbarometer som visar vad som är myt och vad som är verklighet.

Medverkande: Anti Avsan (M) – riksdagsledamot, Leif Kåvestad – känd whistlebower, Claes Sandgren – professor i civilrätt, Jessica Stålhammar – advokat och arbetsrättsspecialist, Sophie Thörne – arbetsrättschef på SKL, Tomas Carlsson – vd för NCC Construction Sverige AB, Catharina Holmström – vd för Sawi Byggnads AB, Åsa Söderström Jerring – ordförande i Samhällsbyggnadssektorns etiska råd, Lars Bergqvist – ordförande i Byggcheferna.
Moderator: Lena Friblick, journalist och programledare, bl.a. i Nyhetsmorgon TV4.
Arrangör: Byggcheferna och Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd
Dag: 5 juli 2011 10:00-11:45
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron, Visby
Kontaktperson: Sofia Löfberg, Byggcheferna inom Ledarna, 070-586 17 00, sofia.lofberg@ledarna.se Webb: http://www.byggcheferna.se 

Inbjudan som pdf

Artikeln publicerades: 2011-05-26

Datum Rubrik
2017-11-13 Årsmöte 14 februari 2018 Läs mer...
2017-03-02 Seminarietips: ÖMK ett år senare Läs mer...
2017-02-16 Mångfald och integration på Etiska rådets seminarium Läs mer...
2017-01-24 Etiska rådet bjuder på integrationstips Läs mer...
2016-11-17 Årsmöte i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd den 16 februari Läs mer...
2016-02-22 CSR är affärsnytta Läs mer...
2016-02-03 Årsmöte 16 februari Läs mer...
2015-02-20 "Viktigt att alla känner ett ansvar" Läs mer...
2015-01-09 Finns det etiska fallgropar med utländsk arbetskraft i samhällsbyggnadssektorn? Läs mer...
2014-01-21 Etiska rådet fäller förening Läs mer...
2014-01-21 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2013-04-12 Olle Ehrlén intervjuas om fuskbyggare Läs mer...
2013-04-12 ”Underprissättningen ska upp på bordet” Läs mer...
2013-02-11 Kan underprissättning vara etiskt försvarbart? Läs mer...
2012-09-17 Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn Läs mer...
2012-02-27 Etik – stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2011-10-17 Korruptionsutbildning hos Juridiska föreningen Läs mer...
2011-10-11 Beslut i ärendet 2011/4 BELOK Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen sviker sina egna ideal Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen kan mycket väl införa meddelarskydd Läs mer...
2011-05-26 Almedalsveckan: Visslan eller gisslan – finns det Whistleblowers i byggbranschen? Läs mer...
2011-04-11 Etiska rådets bedömning av Kommunkonferensen i Örebro: Syfte, återhållsamhet och transparens avgörande vid relationsskapande åtgärder Läs mer...
2011-04-01 Samhällsbyggandets etik - Seminarium i Göteborg den 12 april Läs mer...
2011-03-02 Nya medlemmar i styrelsen Läs mer...
2010-12-15 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Workshop i Västerås Läs mer...
2010-10-26 Transparency varnar för ökad korruption i Sverige Läs mer...
2010-10-26 Vi måste ta krafttag mot den svenska korruptionen Läs mer...
2010-10-07 Ola Månsson - ny VD på Sveriges Byggindustrier Läs mer...
2010-07-07 Hur svårt kan det vara? Läs mer...
2010-05-18 "Visselblåsare" kan få skydd Läs mer...
2010-03-31 Solljus är den bästa desinficeringen Läs mer...
2010-03-09 Etikseminarium i samarbete med Transparency International onsdag 19 maj Läs mer...
2009-11-13 Opinionsbildning står högt på Rådets agenda Läs mer...
2009-11-06 Dåliga tider går ut över affärsetiken Läs mer...
2009-06-15 Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd – nybildad förening med höga ambitioner Läs mer...
2008-10-29 Kollektiva brott mot de etiska reglerna? Läs mer...
2008-10-28 Etiska rådet får en utvidgad roll Läs mer...
2007-09-13 Otidsenlig kvinnosyn Läs mer...

Webdoc CMS