Anmälan till Etiska rådet

Etiska rådet prövar etiska frågor mellan samhällsbyggnadssektorns professionella aktörer, dvs mellan två företag. För frågor som gäller förhållanden mellan en enskild konsument och en aktör inom samhällsbyggnadssektorn hänvisas till exempelvis kommunens konsumentvägledare, Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden. I undantagsfall tas konsumentfrågor upp till prövning av Etiska rådet och då endast om de är av betydande principiell karaktär.

Anmälan om misstänkt brott mot Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler kan sändas till:

 

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd
c/o Erik Wassén
Advokatbyrån Hellgren Linander KB
Box 24053
104 50 Stockholm

 

E-post  Skicka e-post

 

Det går också bra att skicka anmälningar till Etiska Rådet direkt på denna sida enligt nedanstående formulär.

Anmälningsformulär

Anmälan riktas mot (företagets namn)
Skäl för anmälan
Beskrivning  
Anmälarens namn*

Anmälarens e-postadress*

   
 
 


 

Webdoc CMS