Anmälningar och beslut

För en sammanfattande redovisning av anmälningar som inkommit till Etiska Rådet och för de anmälningar som Etiska Rådet prövat men som inte lett till att brott mot de Etiska Reglerna kunnat konstateras, se nedan.

Webdoc CMS