Etikrådet

Etiska Rådet – ett kraftcentrum för branschens arbete med etik och mångfald

Publicerad på

Etiska rådet ska vara en samlingsplats och ett kraftcentrum för hela branschens arbete med etik. För mig är det av yttersta vikt att tydligt precisera begreppet etik och vad just vi avser med det i förhållande till samhällsbyggnadsbranschen. Målet bör vara att med kraft driva förändring av hela samhällsbyggnadsbranschen och att vara en kraft mot […]

Kan underprissättning vara etiskt försvarbart?

Publicerad på

Medvetna om att timpriser under självkostnad förekommer på marknaden önskar Etiska rådet dina synpunkter på underprissättning för att få en bild av hur samhällsbyggnadssektorns aktörer ser på underprissättning ur ett etiskt perspektiv. Vilken är din erfarenhet? Vilka är dina synpunkter? Maila dina synpunkter till info@byggetik.se. Etiska rådets uppdrag är bland annat att aktivt bedriva opinionsbildning i […]

Byggbranschen kan mycket väl införa meddelarskydd

Publicerad på

Frågan diskuterades under ett seminarium i Almedalen den 5 juli. Läs artikel i VVS-forum