Etikrådet

Årsmöte 14 februari 2018

Publicerad på

Till årsmötet (ca. kl. 10) har vi bjudit in John Thorsson, affärschef på NCC Infrastructure, att berätta om den nya ISO-standarden, ISO 44001 – Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Anmäl dig till årsmötet

Seminarietips: ÖMK ett år senare

Publicerad på

Fredagen den 24 mars 2017 får vi möjlighet att se resultatet av det arbete som bedrivits under året som gått. Vi får en möjlighet att diskutera hur ÖMK på bästa sätt kan implementeras inom våra offentliga verksamheter och byggindustrin. Vidare ges också tankar och inspiration kring hur det är att arbeta med mutor och korruption […]

Mångfald och integration på Etiska Rådets seminarium

Publicerad på

Årsmötet följdes av ett seminarium om mångfald och integration där Mats Hoffman, HR-chef på företaget Dipart berättade om deras arbete med mångfaldsfrågor och de erfarenheter man har fått och de utmaningar man har stött på sedan man började arbeta med frågorna – samt vilken affärsnytta det har gett företaget. Diparts framgångsfaktorer har varit att sätta […]