Etikrådet

Välkommen till ett seminarium om hållbar utveckling

Publicerad på

Den 17 oktober håller två medlemmar i samhällsbyggnadsbranschens Etiska Råd ett kvällsseminarium om hållbar utveckling i Folkuniversitetets regi i Stockholm. Vad innebär FN:s utvecklingsmål Agenda 2030 för Sverige och svensken, och vilken är företagens roll och påverkan? Kvällens talare är båda mycket engagerade i hållbarhetsarbete. Parul Sharma, hållbarhetsexpert och människorättsjurist, berättar om vad FN-målen innebär […]

Etiska Rådet – ett kraftcentrum för branschens arbete med etik och mångfald

Publicerad på

Etiska rådet ska vara en samlingsplats och ett kraftcentrum för hela branschens arbete med etik. För mig är det av yttersta vikt att tydligt precisera begreppet etik och vad just vi avser med det i förhållande till samhällsbyggnadsbranschen. Målet bör vara att med kraft driva förändring av hela samhällsbyggnadsbranschen och att vara en kraft mot […]

Ny styrelse

Publicerad på