Anmälan till Etiska Rådet

Etiska rådet prövar etiska frågor mellan samhällsbyggnadssektorns professionella aktörer, dvs mellan två företag. För frågor som gäller förhållanden mellan en enskild konsument och en aktör inom samhällsbyggnadssektorn hänvisas till exempelvis kommunens konsumentvägledare, Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden. I undantagsfall tas konsumentfrågor upp till prövning av Etiska rådet och då endast om de är av betydande principiell karaktär.

Använd formuläret för att skicka in din anmälan om misstänkt brott mot samhällsbyggnadssektorns etiska regler.