2008-10-29

Kollektiva brott mot de etiska reglerna?

I anmälan till Etiska rådet görs gällande att vissa företeelser, med anknytning till kollektivavtal i branschen, utgör ”kollektiva brott mot de etiska reglerna”. 

Det gäller dels att kollektivavtalet mellan Sveriges Byggindustrier (BI) och Byggnads innehåller bestämmelser som missgynnar personal i företag med annat kollektivavtal, dels att reglerna om yrkesbevis missgynnar anställda i företag med annat kollektivavtal.

Beträffande frågan om in- och uthyrning av personal konstaterar Etiska rådet att den ordning som beskrivs i yttrande från Sveriges Byggindustrier inte strider mot de etiska reglerna. Skulle det vara så att praxis ändå innebär en annan ordning, är den enligt rådet att anse som diskriminerande.

Beträffande frågan om yrkesbevis gör rådet följande bedömning: Kunniga yrkesarbetare är av största betydelse för byggsektorn. Den fråga anmälan väcker är om det för sådan utbildning ska krävas att den fullgörs i företag som har ett visst kollektivavtal.

Yrkesutbildningsavtalet föreskriver inte uttryckligen att lärlingsutbildningen måste ske i företag som är kollektivavtalsbundna. Avtalskonstruktionen är emellertid sådan att risken är uppenbar att avtalet tolkas så att en diskriminerande effekt uppstår. Även om avtalet därför formellt inte strider mot de etiska reglerna vill etiska rådet ändå framhålla att yrkesutbildningen i branschen givetvis inte får villkoras av en viss kollektivavtalstillhörighet.

Ärende 3/2007 (pdf)

Byggsektorns Etiska råd

Artikeln publicerades: 2008-10-29

Datum Rubrik
2017-11-13 Årsmöte 14 februari 2018 Läs mer...
2017-03-02 Seminarietips: ÖMK ett år senare Läs mer...
2017-02-16 Mångfald och integration på Etiska rådets seminarium Läs mer...
2017-01-24 Etiska rådet bjuder på integrationstips Läs mer...
2016-11-17 Årsmöte i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd den 16 februari Läs mer...
2016-02-22 CSR är affärsnytta Läs mer...
2016-02-03 Årsmöte 16 februari Läs mer...
2015-02-20 "Viktigt att alla känner ett ansvar" Läs mer...
2015-01-09 Finns det etiska fallgropar med utländsk arbetskraft i samhällsbyggnadssektorn? Läs mer...
2014-01-21 Etiska rådet fäller förening Läs mer...
2014-01-21 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2013-04-12 Olle Ehrlén intervjuas om fuskbyggare Läs mer...
2013-04-12 ”Underprissättningen ska upp på bordet” Läs mer...
2013-02-11 Kan underprissättning vara etiskt försvarbart? Läs mer...
2012-09-17 Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn Läs mer...
2012-02-27 Etik – stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2011-10-17 Korruptionsutbildning hos Juridiska föreningen Läs mer...
2011-10-11 Beslut i ärendet 2011/4 BELOK Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen sviker sina egna ideal Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen kan mycket väl införa meddelarskydd Läs mer...
2011-05-26 Almedalsveckan: Visslan eller gisslan – finns det Whistleblowers i byggbranschen? Läs mer...
2011-04-11 Etiska rådets bedömning av Kommunkonferensen i Örebro: Syfte, återhållsamhet och transparens avgörande vid relationsskapande åtgärder Läs mer...
2011-04-01 Samhällsbyggandets etik - Seminarium i Göteborg den 12 april Läs mer...
2011-03-02 Nya medlemmar i styrelsen Läs mer...
2010-12-15 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Workshop i Västerås Läs mer...
2010-10-26 Transparency varnar för ökad korruption i Sverige Läs mer...
2010-10-26 Vi måste ta krafttag mot den svenska korruptionen Läs mer...
2010-10-07 Ola Månsson - ny VD på Sveriges Byggindustrier Läs mer...
2010-07-07 Hur svårt kan det vara? Läs mer...
2010-05-18 "Visselblåsare" kan få skydd Läs mer...
2010-03-31 Solljus är den bästa desinficeringen Läs mer...
2010-03-09 Etikseminarium i samarbete med Transparency International onsdag 19 maj Läs mer...
2009-11-13 Opinionsbildning står högt på Rådets agenda Läs mer...
2009-11-06 Dåliga tider går ut över affärsetiken Läs mer...
2009-06-15 Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd – nybildad förening med höga ambitioner Läs mer...
2008-10-29 Kollektiva brott mot de etiska reglerna? Läs mer...
2008-10-28 Etiska rådet får en utvidgad roll Läs mer...
2007-09-13 Otidsenlig kvinnosyn Läs mer...

Webdoc CMS