Opinionsbildning

Mångfaldsföreläsning på KTH

Tisdag den 12 februari föreläser Urban Månsson på Handelshögskolan i Stockholm, på temat ”Är mångfald viktigt för samhällsbyggnadssektorn”.

Urban Månsson, till vardags vd på Svensk Byggtjänst, samt medlem i Etiska rådets styrelse har blivit inbjuden att hålla en föreläsning på Handelshögskolan i Stockholm. Föreläsningen som äger rum den 12 februari behandlar temat ”Är mångfald viktig för samhällsbyggnadssektorn?”

Studenterna består bland annat av en utbytesgrupp och kommer, förutom från Sverige, även från USA, Frankrike, Schweiz och Singapore,

Ansvarig för kursen är professor Karin Svedberg Helgesson.

Urban genomförde motsvarande föreläsning även förra året.