Medlemmar

Medlemmar i Föreningen Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd är Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Svensk Ventilation, Sveriges Byggindustrier, Svensk Betong, CM-bolagen, Måleriföretagen, Plåt & ventföretagen och Installatörsföretagen.

Medlemskap

Medlemskap i Föreningen kan erbjudas aktör inom samhällsbyggnadssektorn som vill verka för Föreningens målsättning och som förbinder sig att följa Föreningens stadgar samt erlägger fastställd medlemsavgift. För mer information om medlemskap kontakta Betti-Ann Pettersson, telefon 08-762 75 54.

Övriga frågor

Betti-Ann Pettersson, entreprenadjurist, tfn 08-762 75 54

Föreningen Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd är stiftad av:
Byggherrarna / Byggmaterialindustrierna / Installatörsföretagen / Svensk Ventilation / Svenska Teknik&DesignföretagenSveriges Byggindustrier