Etiska Rådets styrelse

Parul Sharma
Parul Sharma
ordförande

Parul är jurist och är en av Nordens främsta experter inom området CSR Compliance, anti korruption och mänskliga rättigheter. Under sin karriär har hon varit rådgivare i både EU-kommissionen och på Amnesty, jobbat på Sandvik och Stora Enso. Hon har varit Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge samt var fram till årsskiftet ordförande för regeringens delegation för FN:s hållbarhetsmål. 2017 stod hon högst på Veckans Affärers lista över Sveriges mäktigaste samhällsförändrare inom näringslivet.

Kajsa Hessel
Kajsa Hessel
ledamot Etiska Rådet
+4670858 76 93

Vd på byggprojektledningsföretaget Projektgaranti. Beteendevetare från Göteborgs universitet. Tidigare erfarenhet som kommersiell chef på Kerber, Sverigechef för Thomson Reuters pr-konsult samt headhunter inom sälj- och marknad. Övriga uppdrag: Ledamot i chefsorganisationen Ledarnas förbundsstyrelse och ordförande i branschföreningen Byggcheferna.

Tore Styrman
Tore Styrman
010-475 34 12

Energi- & VVS-ingenjör. Projektchef och är tillika ombud på NKS för Imtech VS-teknik AB. Har från 2009 arbetat med framtagande av kalkyl och systemtänk för NKS projektet. Har dessförinnan haft olika chefsroller inom NVS sedan 2002.

Urban Månsson
Urban Månsson

Vd på Svensk byggtjänst sedan drygt ett år och kommer närmast från vd-posten på Heléns Rör som ingår i tyska Benteler-koncernen. Urban är en erfaren företagsledare med tydligt fokus på marknadsföring och försäljning inom business-to-business. I sin roll som företagsledare har Urban erfarenhet och engagemang inom de etiska frågeställningarna och önskar bidra med ett praktiskt och konkret anslag i arbetet i Etiska rådet.

Maria Hernroth
Maria Hernroth

Maria är hållbarhetschef i Peab, där hon arbetat sedan 2006 då hon fick uppdraget att starta Peabskolan, vilken hon varit VD för sedan dess. Maria ansvarar för likabehandlingsarbetet i Peab och har, utöver interna styrdokument, skapat och drivit interna utbildningsinsatser inom bl.a. jämställdhet, mångfald, likabehandling, kommunikation, handledarskap samt samverkan och förändringsarbete.  Hittills har ca 5000 medarbetare gått dessa utbildningar.

Anders Ljungberg
Anders Ljungberg

Anders Ljungberg är jurist och avdelningschef på Trafikverkets juridikavdelning. Han har i olika roller drivit Trafikverkets arbete med etiska frågeställningar ur ett juridiskt perspektiv.