2015-02-20

"Viktigt att alla känner ett ansvar"

Den 17 februari bjöd Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd in till ett seminarium på temat utländsk arbetskraft och etiska dilemman, "Finns det etiska fallgropar med utländsk arbetskraft i samhällsbyggnadssektorn?". Seminariet föregicks av årsmötet, när ny styrelse valdes.

På seminariet, som hölls i Näringslivets hus i Stockholm, medverkade Annika Elias, Ordförande Ledarna, Johan Bill, Chef för stora projekt, Trafikverket, Johan Lindholm, Förbundsordförande, Byggnads, Lars Björklund, Vice President Ethics, Skanska och Magnus Me.yer, VD WSP Sverige AB som talare. Modererade gjorde Olle Ehrlén, avgående ordförande för Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd.

Seminariet föregicks av årsmötet, där Leif Stridh valdes till ny ordförande. Leif Stridh har haft olika chefsbefattningar i Skanska både inom husbyggnad, vägbyggnad och industri senast som vVD i Skanska Sverige och suttit i dess ledningsgrupp sedan 1994.

- Jag tycker att det var ett bra seminarium, där frågorna lyftes fram från flera olika aspekter, säger Leif Stridh i en kommentar. Byggsektorn är bara i början av en globalisering, där vi kommer att se flera utländska företag etablera sig på marknaden och vi kommer också att få en större andel utländsk arbetskraft. Då är det viktigt att alla i kedjan känner ett ansvar och ställer krav så att vi sköter det riktigt.

- Arbetskraften behövs, och det är viktigt att vi tar hand om den på ett bra sätt och ser dem som en möjlighet istället för ett problem. Den utländska arbetskraften kommer att vara en viktig del av den framtida svenska byggmarknaden och branschen måste medverka till att integrera dessa människor i samhället, avslutar Leif Stridh.

På årsmötet valdes även Tore Styrman och Jannice Johansson Steijner in som ledamöter i styrelsen för Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd. Tore Styrman är energi- & VVS-ingenjör som har rollen som projektchef och även är ombud på NKS för Imtech VS-teknik AB. Jannice Johansson Steijner är arkitekt SAR/MSA från KTH i Stockholm, och är vice VD på Tengbom. Jannice har tidigare erfarenhet som bland annat kontorschef på arkitektkontoret koncept samt NASA.

 

Artikeln publicerades: 2015-02-20

Datum Rubrik
2017-11-13 Årsmöte 14 februari 2018 Läs mer...
2017-03-02 Seminarietips: ÖMK ett år senare Läs mer...
2017-02-16 Mångfald och integration på Etiska rådets seminarium Läs mer...
2017-01-24 Etiska rådet bjuder på integrationstips Läs mer...
2016-11-17 Årsmöte i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd den 16 februari Läs mer...
2016-02-22 CSR är affärsnytta Läs mer...
2016-02-03 Årsmöte 16 februari Läs mer...
2015-02-20 "Viktigt att alla känner ett ansvar" Läs mer...
2015-01-09 Finns det etiska fallgropar med utländsk arbetskraft i samhällsbyggnadssektorn? Läs mer...
2014-01-21 Etiska rådet fäller förening Läs mer...
2014-01-21 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2013-04-12 Olle Ehrlén intervjuas om fuskbyggare Läs mer...
2013-04-12 ”Underprissättningen ska upp på bordet” Läs mer...
2013-02-11 Kan underprissättning vara etiskt försvarbart? Läs mer...
2012-09-17 Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn Läs mer...
2012-02-27 Etik – stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2011-10-17 Korruptionsutbildning hos Juridiska föreningen Läs mer...
2011-10-11 Beslut i ärendet 2011/4 BELOK Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen sviker sina egna ideal Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen kan mycket väl införa meddelarskydd Läs mer...
2011-05-26 Almedalsveckan: Visslan eller gisslan – finns det Whistleblowers i byggbranschen? Läs mer...
2011-04-11 Etiska rådets bedömning av Kommunkonferensen i Örebro: Syfte, återhållsamhet och transparens avgörande vid relationsskapande åtgärder Läs mer...
2011-04-01 Samhällsbyggandets etik - Seminarium i Göteborg den 12 april Läs mer...
2011-03-02 Nya medlemmar i styrelsen Läs mer...
2010-12-15 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Workshop i Västerås Läs mer...
2010-10-26 Transparency varnar för ökad korruption i Sverige Läs mer...
2010-10-26 Vi måste ta krafttag mot den svenska korruptionen Läs mer...
2010-10-07 Ola Månsson - ny VD på Sveriges Byggindustrier Läs mer...
2010-07-07 Hur svårt kan det vara? Läs mer...
2010-05-18 "Visselblåsare" kan få skydd Läs mer...
2010-03-31 Solljus är den bästa desinficeringen Läs mer...
2010-03-09 Etikseminarium i samarbete med Transparency International onsdag 19 maj Läs mer...
2009-11-13 Opinionsbildning står högt på Rådets agenda Läs mer...
2009-11-06 Dåliga tider går ut över affärsetiken Läs mer...
2009-06-15 Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd – nybildad förening med höga ambitioner Läs mer...
2008-10-29 Kollektiva brott mot de etiska reglerna? Läs mer...
2008-10-28 Etiska rådet får en utvidgad roll Läs mer...
2007-09-13 Otidsenlig kvinnosyn Läs mer...

Webdoc CMS