Webb-TV

Hur svårt kan det vara?

Den frågan ställde Rådets ordförande Åsa Söderström Jerring under en paneldebatt i Almedalen när Byggbranschen i samverkan lanserade sitt nya, treåriga attitydprojekt "Ren byggbransch". Frågan ställdes till lagstiftarna som enligt branschen tar alltför lång tid på sig för att sjösätta de lagar som krävs för att möjliggöra oanmälda arbetsplatsbesök och individuella skattedeklarationer.


Etik – stöd eller hinder för samhällsbyggnadssektorn?

Etikseminariet i Stockholm den 19 maj lockade ett 60-tal deltagare som fick ta del av flera intressanta föredrag.

Jermyn P Brooks, ordförande i Transparency International gav en dyster bild av korruptionen i världen.

Webdoc CMS