Etikrådet
Samhällsbyggnads­sektorns Etiska Råd

Etiska rådet är en samlingsplats för hela sektorns arbete med etik. Målet är att driva förändring och att aktivt verka för korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens. 

Tre etiska pelare

Korruptionsbekämpning

Att väsentligt minska alla former av korruption och mutor, är en del av FN:s globala mål för hållbarhet och ses därmed som en grundläggande faktor för hållbara samhällen. 

För att uppnå sund konkurrens krävs att vi agerar på ett etiskt, lagenligt och förtroendefullt sätt. 

Läs mer

Mångfald

Vår sektor ska spegla samhället och inkludera människor oavsett faktorer som tex. kön, etnicitet, ålder eller sexuell läggning.

När vi tar tillvara våra olikheter blir sektorn mer attraktiv och mer hållbar.

Läs mer

Sund konkurrens

Att konkurrensutsätta verksamheter har genom alla tider visat sig vara det kanske bästa sättet att driva utveckling, innovation och förbättring.

En förutsättning för att uppnå detta är att all konkurrens är sund.

Läs mer
Nyheter
2020-06-01

De ska hitta nästa mottagare av 60 000 kronor för förändring av byggbranschen

Här är årets expertjury för Lars Bergqvist-stipendiet: maskulinitetsforskaren Jesper Fundberg och mångfaldsutvecklaren Paula Lejonkula…. Här är årets expertjury för Lars Bergqvist-stipe
2020-05-20

16 000 jobb riskerar att försvinna

Det kan bli betydande färre jobb de kommande åren, befarar branschorganisationen Byggföretagen.är en viktig beställare i byggbranschen håller i och fortsätter att sätta sina […]
2020-05-19

HSB Bostad årets mest jämställda byggbolag, för tredje året i rad!

När Nyckeltalsinstitutet publicerar sin årsrapport för 2019 är HSB Bostad återigen bäst i branschen på jämställdhet. När Nyckeltalsinstitutet publicerar sin årsrapport för 2019 är HSB […]
Byggetikdagen 2020
Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd bjuder in till Byggetikdagen 2020 den 20 februari.

Samhällsbyggnadsbranschen är fantastisk. Tillsammans bygger vi det samhälle där vi alla skall leva och verka, ofta i flera generationer. Ändå läser och hör vi varje vecka om osund konkurrens, dåliga villkor, machokultur och om arbetsplatser där inte alla känner sig välkomna. Så kan vi inte ha det!