Årsmöte med fokus på korruption

Natalie Phalén, vd vid Institutet mot Mutor, gästade årsmötet i en öppen föreläsning om korruption. Natalie gav fördjupning inom förekomsten av korruption i byggsektorn, hur den tar sig uttryck och vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med problemet. Särskilt fokus lades på de fyra olika företagskulturer som främjar korruption; informell regelkultur, tyst kultur, effektivitetskultur och blind kultur.

Vid årsmötet den 20 februari valdes också ny styrelse för nästa mandatperiod. Vi välkomnar ordförande Urban Månsson (ny som ordförande, tidigare ledamot), Kajsa Hessel (omval), Tore Styrman (omval), Maria Hernroth (omval), Cecilia Berglin (ny) samt Magnus Wallin (ny). Läs mer om respektive ledamots bakgrund här.

Foto: IMM