Etikrådet

Program

Publicerad på

Program 09.00 – 10.00 Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råds årsmöte 10.00 – 10.15 Fika 10.15 -12.00 Föreläsning med Natali Phalén, Generalsekreterare IMM, om Överenskommelse för att motverka Mutor och Korruption (ÖMK) med praktiska exempel och ett kort samtal med Etiska Rådets ordförande Parul Sharma. ÖMK är en överenskommelse för att förebygga mutor och underlätta arbetet mellan leverantörer […]

Save the date

Publicerad på

Utförligt program och handlingar till årsmötet kommer presenteras senare. Anmäl ditt deltagande till betti-ann.pettersson@installatorsforetagen.se