Etikrådet

Etiska Rådets bedömning av kommunkonferensen Örebro: syfte, återhållsamhet och transparens avgörande vid relationsskapande åtgärder

Publicerad på

Det var under förra året som Skanska i en skrivelse till Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd önskade en prövning av Kommunkonferensen, som varje år arrangeras av Sveriges Byggindustrier (BI) Örebro och Örebro läns Entreprenörförening. Prövningen gällde huruvida konferensen kunde anses strida mot de Etiska reglerna. Rådet konstaterar att olika företag gör olika bedömningar och prioriteringar när det […]