Etikrådet

Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn

Publicerad på

…Att sätta marknadsmekanismerna ur spel genom att mygla sig förbi konkurrensen blir kostsamt för hela samhället, i ett rent ekonomiskt perspektiv men också i ett demokratiskt. För även när korruption och svartarbete håller sig inom näringslivet utmanas våra grundläggande värderingar av fusk.” Citatet är hämtat ur inledningen till rapporten Etik och korruptionsrisker i  samhällsbyggnadssektorn som nyligen publicerades […]