Etikrådet

Välkommen till ett seminarium om hållbar utveckling

Publicerad på

Den 17 oktober håller två medlemmar i samhällsbyggnadsbranschens Etiska Råd ett kvällsseminarium om hållbar utveckling i Folkuniversitetets regi i Stockholm. Vad innebär FN:s utvecklingsmål Agenda 2030 för Sverige och svensken, och vilken är företagens roll och påverkan? Kvällens talare är båda mycket engagerade i hållbarhetsarbete. Parul Sharma, hållbarhetsexpert och människorättsjurist, berättar om vad FN-målen innebär […]

Årsmöte 14 februari 2018

Publicerad på

Till årsmötet (ca. kl. 10) har vi bjudit in John Thorsson, affärschef på NCC Infrastructure, att berätta om den nya ISO-standarden, ISO 44001 – Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Anmäl dig till årsmötet

Seminarietips: ÖMK ett år senare

Publicerad på

Fredagen den 24 mars 2017 får vi möjlighet att se resultatet av det arbete som bedrivits under året som gått. Vi får en möjlighet att diskutera hur ÖMK på bästa sätt kan implementeras inom våra offentliga verksamheter och byggindustrin. Vidare ges också tankar och inspiration kring hur det är att arbeta med mutor och korruption […]