Etikrådet

Etik – stöd eller hinder för goda affärer?

Publicerad på

Diskussionerna fördes i tre grupper som hade i uppgift att fördjupa sig i varsitt ämne; Lagen om offentlig upphandling, Hur man säkerställer seriösa underentreprenörer samt Underprissättning. Lagen om offentlig upphandling, LOU LoU är en möjlighet för bra affärer om den används rätt. Avsikten är att ekonomiskt mest fördelaktiga anbud ska antas, vilket inte behöver betyda […]

Etik – stöd eller hinder för goda affärer? Workshop i Västerås

Publicerad på

Arrangörer var Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd i samarbete med Sveriges Byggindustrier (BI) Västerås. Diskussionerna fördes i tre grupper som hade i uppgift att fördjupa sig i varsitt ämne; Lagen om offentlig upphandling, Hur man säkerställer seriösa underentreprenörer samt Rutiner och uppföljning av etik och moral. Lagen om offentlig upphandling (LOU) Vad kan sektorns aktörer göra för […]