Utbildning

Etiska Rådet på KTH

I dag höll två av styrelsens ledamöter en föreläsning om rådets verksamhet för Samhällsbyggnadsprogrammet på Kungliga Tekniska Högskolan. – Det är mycket glädjande att rådet fått en inbjudan, det är viktigt att studenterna har förståelse för vilka etiska problem de kan komma att möta arbetslivet, menar styrelseledamot Urban Månsson.

Föreläsningen var välbesökt med ca 120 studenter i hörsalen och innehöll en genomgång av de etiska frågeställningar som uppkommer i arbetslivet kopplade till Etiska Rådets tre grundpelare; sund konkurrens, antikorruption samt mångfald. – Det här är en jätteviktig målgrupp, vi hoppas på att få komma tillbaka igen nästa år, säger styrelseledamot Kajsa Hessel.