Byggetikdagen 2020

Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd bjuder in till Byggetikdagen 2020 den 20 februari.

Plats: Hotel Rival, Mariatorget, Stockholm
Tid: 20 februari, 10.00-16.00

Samhällsbyggnadsbranschen är fantastisk. Tillsammans bygger vi det samhälle där vi alla skall leva och verka, ofta i flera generationer. Ändå läser och hör vi varje vecka om osund konkurrens, dåliga villkor, machokultur och om arbetsplatser där inte alla känner sig välkomna. Så kan vi inte ha det!

Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd har till uppgift att informera om och verka för en bransch fri från Korruption, med en välkomnande Mångfald och där all verksamhet baseras på Sund konkurrens. Detta är våra tre grundpelare.

Nu bjuder Etiska rådet in till Byggetikdagen. Tillsammans med er vill vi skapa en dag fylld av kunskap, diskussion och utveckling. Dagen bygger på våra tre teman, baserade på våra grundpelare:

 

Blev jag korrupt nu?

Vad är ok och inte i relationen mellan leverantör och beställare? Natali Engstam Phalén, generalsekreterare för Institutet mot Mutor (IMM) diskuterar tillsammans med Cecilia Berglin från SKR och Etiska rådet, om gråzoner och fallgropar utifrån Överenskommelsen mot mutor och korruption (ÖMK) mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Seminariet varvar samtal med dilemman och publikdiskussion.

 

Lagen och marknaden kräver mångfald – så vad gör vi?

Förväntningarna på ökad mångfald i branschen är stora men förändringen går långsamt och branschen upplevs som oattraktiv för unga. Vad behöver vi göra annorlunda? Maria Hernroth, hållbarhetschef på Peab samt ledamot i Etiska rådet, och Amanda Eklund, arbetsledare på Serneke och upphovskvinna till podden Samhällsbyggnadskvinnor, utmanar och diskuterar i workshopformat.

 

Så fuskar man enklast – sund konkurrens?

Magnus Wallin, Kingspan, och Tore Styrman, Sandbäckens; båda ledamöter i Etiska rådet, inleder med en kort presentation kring pelaren Sund konkurrens. Därefter presenterar chefsåklagare Stefan Lundberg från Ekobrottsmyndigheten hur EKM jobbar med ekonomisk brottslighet och hur de skapar förutsättningar för Sund konkurrens. Sedan följer Peter Leander från Fair Play Bygg som berättar om deras praktiska arbete för att uppmärksamma och förhindra fusk, brottslighet och osund konkurrens ute på arbetsplatserna. Vi avslutar passet med frågor och diskussion.

 

Byggmarknadskommissionen – så skall vi stoppa fusket!

Ett nytt initiativ från sektorn som under två år skall jobba för att stoppa fusket inom sektorn. Kommissionens ordförande Stefan Attefall berättar mera.

I panelen ingår:

Anneli Kouthoofd, Vd Byggmaterialindustrierna
Ola Månsson, Vd, Installatörsföretagen
Stefan Berglund, chefsåklagare Ekobrottsmyndigheten
Stefan Attefall, Byggmarknadskommissionen
Parul Sharma, fd. ordförande Etiska rådet

 

Vad har vi lärt oss idag?

Vi avslutar dagen med en paneldiskussion kring frågan hur vi kan jobba med dessa olika frågeställningar i vardagen, inte minst i de mindre och medelstora företagen.

Moderator under dagen är Kajsa Hessel, ordförande för Byggcheferna, ledamot i Etiska rådets styrelse och regionchef på Sweco.

 

Anmälan

Kostnaden för att deltaga är 595 kronor och då ingår alla presentationer, möjlighet att nätverka och träffa nya människor, fika på för- och eftermiddag samt lunch.

 

Först till kvarn, det är begränsat antal platser.

 

Välkommen!

Samhällsbyggnadssektorns etiska råd

 

Program
9:30
10.00
Fika och registrering
10.00
10.15
Introduktion till dagen
Urban Månsson, Etiska rådets ordförande
10.15
11.15
Blev jag korrupt nu?
Natali Engstam Phalén, generalsekreterare för Institutet mot Mutor (IMM) och Cecilia Berglin från SKR och Etiska rådet
11.30
12.30
Lagen och marknaden kräver mångfald – så vad gör vi?
Maria Hernroth, hållbarhetschef på Peab samt ledamot i Etiska rådet, och Amanda Eklund, arbetsledare på Serneke och upphovskvinna till podden Samhällsbyggnadskvinnor
12.30
13.30
Lunch
13.30
14.30
Så fuskar man enklast – sund konkurrens?
Chefsåklagare Stefan Lundberg från Ekobrottsmyndigheten, samt Magnus Wallin, Kingspan, och Tore Styrman, Sandbäckens; båda ledamöter i Etiska rådet
14.30
15.00
Fika och mingel
15.15
15.15
Byggmarknadskommissionen – så skall vi stoppa fusket!
Stefan Attefall, Byggmarknadskommissionen
15.15
15.45
Vad har vi lärt oss idag?
Anneli Kouthoofd, Vd Byggmaterialindustrierna; Ola Månsson, Vd, Installatörsföretagen; Stefan Berglund, chefsåklagare Ekobrottsmyndigheten; Stefan Attefall, Byggmarknadskommissionen; Parul Sharma, fd. ordförande Etiska rådet
Moderator under dagen är Kajsa Hessel, ordförande för Byggcheferna, ledamot i Etiska rådets styrelse och regionchef på Sweco