Gratis e-utbildning i byggetik från Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd

Idag lanserar Samhällsbyggnadssektorns etiska råd en kostnadsfri e-utbildning som syftar till att fler ska få grundläggande kunskaper om korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens. Genom korta filmer, enkla fakta och praktiska övningar vill rådet ge såväl studenter som yrkesverksamma en introduktion till ett spännande och utmanande ämne – byggetik.

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd brinner för att öka kunskapen om etiska frågor i byggbranschen. Trots att de etiska frågorna är så viktiga för branschens framtid så förekommer fortfarande allvarliga etiska övertramp. Varför är det så svårt att agera etiskt? Vad är det egentligen som gäller? Vad säger lagen? Vad säger branschen? Vilka etiska utmaningar kan vi ställas inför och vad gör branschens aktörer för att säkerställa att sektorn är trygg, inkluderande och sund?

I kristider är det lätt att tappa bort de värdebaserade frågorna, säger Maria Hernroth, ledamot i Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd. Vi vill därför erbjuda en möjlighet för alla som verkar i, eller är nyfikna på den här fantastiska branschen en möjlighet att lära sig mer om vilka etiska utmaningar vi har och vad var och en kan göra åt dem. Kunskap och verktyg är alltid första steget till förändring.

E-utbildningen tar ungefär 20 minuter och är helt gratis.