Opinionsbildning

”Hur svårt kan det vara?”

Den frågan ställde Rådets ordförande Åsa Söderström Jerring under en paneldebatt i Almedalen när Byggbranschen i samverkan lanserade sitt nya, treåriga attitydprojekt ”Ren byggbransch”.

Frågan ställdes till lagstiftarna som enligt branschen tar alltför lång tid på sig för att sjösätta de lagar som krävs för att möjliggöra oanmälda arbetsplatsbesök och individuella skattedeklarationer.

Åsa Söderström Jerring lovordade branschens egna initiativ – exempelvis ID06 – men hävdade att det inte räcker. Förutom lagändringar behövs hårdare kriterier för medlemskap i branschföreningar och en s.k. Hotline för anmälan av oseriösa aktörer.