Kallelse_till_sammantrade_i_Etiska_Radet_150115_pdf