Opinionsbildning

Kan underprissättning vara etiskt försvarbart?

Under senare år har underprissättning diskuterats inom samhällsbyggnadssektorn. Enligt Byggchefsbarometern 2011 säger drygt åtta av tio byggchefer att det händer att en leverantör lämnar låga priser i anbud och sedan skriver fler timmar för att få ihop projektets ekonomi. Etiska rådet efterlyser nu DINA synpunkter – är underprissättning okej?

Medvetna om att timpriser under självkostnad förekommer på marknaden önskar Etiska rådet dina synpunkter på underprissättning för att få en bild av hur samhällsbyggnadssektorns aktörer ser på underprissättning ur ett etiskt perspektiv. Vilken är din erfarenhet? Vilka är dina synpunkter? Maila dina synpunkter till info@byggetik.se.

Etiska rådets uppdrag är bland annat att aktivt bedriva opinionsbildning i etiska frågor som rör samhällsbyggnadssektorn med syftet att få branschen att uppträda och handla på ett sådant sätt att den utgör en respekterad del av svenskt näringsliv.