Kontakta Etiska Rådet

Gällande medlemskap

Medlemskap i Föreningen kan erbjudas aktör inom samhällsbyggnadssektorn som vill verka för Föreningens målsättning och som förbinder sig att följa Föreningens stadgar samt erlägger fastställd medlemsavgift. För mer information om medlemskap, kontakta Betti-Ann Pettersson telefon 08-762 75 54.

Övriga frågor

Administratör: Betti-Ann Pettersson, entreprenadjurist, telefon 08-762 75 54.