Kontakta Etiska Rådet

Gällande medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erbjudas aktör inom samhällsbyggnadssektorn som vill verka för föreningens målsättning och som förbinder sig att följa föreningens stadgar samt erlägger fastställd medlemsavgift. För mer information om medlemskap, kontakta Kajsa Hessel, telefon 0708-587 693.

Övriga frågor

Ordförande: Kajsa Hessel, telefon 0708-587 693.