Kontakta Etiska Rådet

Gällande medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erbjudas aktör inom samhällsbyggnadssektorn som vill verka för föreningens målsättning och som förbinder sig att följa föreningens stadgar samt erlägger fastställd medlemsavgift. För mer information om medlemskap, kontakta Sanna Lindgren, telefon 08-762 75 98.

Övriga frågor

Administratör: Sanna Lindgren, telefon 08-762 75 98.