Medlemmar

Medlemmar i Föreningen Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd är Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Svensk Ventilation, Sveriges Byggindustrier, Svensk Betong, Måleriföretagen, Plåt & ventföretagen och Installatörsföretagen.

Medlemskap

Medlemskap i Föreningen kan erbjudas aktör inom samhällsbyggnadssektorn som vill verka för Föreningens målsättning och som förbinder sig att följa Föreningens stadgar samt erlägger fastställd medlemsavgift. För mer information om medlemskap kontakta Sanna Lindgren, telefon 08-762 75 98.

Övriga frågor

Sanna Lindgren, telefon 08-762 75 98.

Föreningen Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd är stiftad av:
Byggherrarna / Byggmaterialindustrierna / Installatörsföretagen / Svensk Ventilation / Svenska Teknik&DesignföretagenSveriges Byggindustrier