Extra årsmöte

Protokoll från det extra årsmötet

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd höll ett extra årsmöte den 22 maj 2018 där främst ändringar av föreningens stadgar diskuterades.

Läs protokollet från mötet här tillsammans med förslaget till ändringar i bilaga 1.