Opinionsbildning

Samhällsbyggandets etik – seminarium i Göteborg den 12 april

IVA:s avdelning III i samarbete med IVA Väst, Transparency International Sverige och SVR inbjuder till ett seminarium för att belysa och diskutera etik i professionell yrkesutövning inom samhällsbyggandet.

Hur hanterar vi särintressen och motstridiga viljor i stadsplaneringen? Hur säkerställer man etiskt beteende i samhällsbyggarnas organisationer?

På seminariet talar bland andra Jermyn Brooks, Transparency International, professor Hans de GeerCharlotta Brändström, Trafikverket, Eva Nygren, SWECO samt Johan Skoglund, JM.