Opinionsbildning

Solljus är den bästa desinficeringen

Detta citat levererade Åsa Söderström Jerring apropå svartarbete och byggfusk när hon intervjuades av tidningen Byggindustrin på Nordbygg-mässan. Söderström Jerring, ordförande i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd, berättar här om Rådets arbete, kampen mot oseriösa aktörer i branschen m.m.