Sund konkurrens

Att konkurrensutsätta verksamheter har genom alla tider visat sig vara det kanske bästa sättet att driva utveckling, innovation och förbättring. En förutsättning för att uppnå detta är att all konkurrens är sund.

Sund konkurrens - vad är det?

Att konkurrensutsätta branscher och verksamheter har genom alla tider visat sig vara ett bra sätt att driva utveckling och innovation. En förutsättning för att uppnå detta är dock att all konkurrens är sund.

Med sund konkurrens menar vi att alla aktörer ska ha lika möjligheter att konkurrera om ett projekt. Alla skall bedömas utifrån förmågan att genomföra det efterfrågade arbetet, inget annat.

Idag utmanas den sunda konkurrensen av allt ifrån rent kriminella organisationer som utnyttjar sin arbetskraft till människor som utnyttjar relationer och vänskapsband.

Etiska rådet vill bidra till sund konkurrens genom information, utbildning och branschöverskridande samarbeten.

Vad säger lagen?

Det finns en omfattande lagstiftning vad gäller sund konkurrens; både allmän och branschspecifik sådan. Exempel på lagstiftning:

  • lag om elektronisk personalliggare (skatteförfarandelagen)
  • arbetsgivardeklaration (skatteförfarandelagen)
  • lag om anmälningsplikt för alla företag till Skatteverket

Det är en allmän uppfattning att det inte är bristande lagstiftning som är problemet utan efterlevnaden av- och möjligheten att följa upp de regler som gäller. Det finns också en uppfattning om att den sunda konkurrensen ibland sätts ur spel genom medvetna val. Detta är naturligtvis skadligt på flera olika plan men framför allt kan ett sådant val vara ett lagbrott.

Etiska rådet vill verka för att alla vet vad som gäller och har de verktyg som krävs för att fatta etiskt riktiga beslut.

Vad säger branschen?

Inom samhällsbyggnadssektorn pågår ett omfattande arbete för att främja sund konkurrens. Ett exempel är Sveriges Byggindustrier och Byggnads branschprojekt med just namnet "Sund konkurrens & Schyssta byggen". Branschen samarbetar också aktivt med regeringens initiativ där åtta olika myndigheter samverkar för att stoppa osund konkurrens.

Problem med osund konkurrens finns inom alla delar av branschen. Tyvärr når många åtgärder bara de största bolagen och de bolag som är anslutna till olika organisationer. 

Etiska rådet vill verka för att alla företag, oavsett storlek, har tillgång till den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna konkurrera på lika villkor.

Sund konkurrens i praktiken – stöd och verktyg

Vill du diskutera sund konkurrens på din egen arbetsplats? Ett enkelt stödmaterial som kan fungera som hjälp vid en kort workshop finner du här.

I vår bransch gäller nolltolerans mot alla former av osund konkurrens. Ibland händer det ändå att någon går över gränsen. Hur ska vi då agera som arbetsgivare, vad gör jag om jag misstänker fusk eller missförhållanden? Organisationen Fair Play Bygg tar emot information om misstankar om brottslig verksamhet i byggbranschen och ser till att föra den vidare till rätt myndighet. Anmäl händelse till Fair Play Bygg här. Du kan också anmäla direkt till berörd myndighet: