Etikrådet

Etiska Rådet – ett kraftcentrum för branschens arbete med etik och mångfald

Publicerad på

Etiska rådet ska vara en samlingsplats och ett kraftcentrum för hela branschens arbete med etik. För mig är det av yttersta vikt att tydligt precisera begreppet etik och vad just vi avser med det i förhållande till samhällsbyggnadsbranschen. Målet bör vara att med kraft driva förändring av hela samhällsbyggnadsbranschen och att vara en kraft mot […]