Underlag för utbetalning av sammanträdesersättning 2017