Unik satsning av sektorn – Byggmarknads­kommissionen ska hindra byggfusk!

Hör kommissionens ordförande Stefan Attefall berätta mer på Byggetikdagen på Rival i Stockholm den 20 februari

Samhällsbyggnadsbranschen är fantastisk. Tillsammans bygger vi det samhälle där vi alla skall leva och verka, ofta i flera generationer. Ändå läser och hör vi varje vecka om osund konkurrens, dåliga villkor, machokultur och om arbetsplatser där inte alla känner sig välkomna. Så kan vi inte ha det!

Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd har till uppgift att informera om och verka för en bransch fri från Korruption, med en välkomnande Mångfald och där all verksamhet baseras på Sund konkurrens.
Detta är våra tre grundpelare.

Nu bjuder Etiska rådet in till Byggetikdagen. Tillsammans med er vill vi skapa en dag fylld av kunskap, diskussion och utveckling. Dagen bygger på våra tre teman, baserade på våra grundpelare:

9.30-10.00 Fika och registrering

10.00-10.15 Etiska rådets ordförande Urban Månsson introducerar oss till dagen


10.15-11.15 Blev jag korrupt nu?

Vad är ok och inte i relationen mellan leverantör och beställare?  
Natali Engstam Phalén, generalsekreterare för Institutet mot Mutor (IMM) diskuterar tillsammans med Cecilia Berglin från SKR och Etiska rådet, om gråzoner och fallgropar utifrån Överenskommelsen mot mutor och korruption (ÖMK) mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Seminariet varvar samtal med dilemman och publikdiskussion.

11.30 – 12.30 Lagen och marknaden kräver mångfald – så vad gör vi?

Förväntningarna på ökad mångfald i branschen är stora men förändringen går långsamt och branschen upplevs som oattraktiv för unga. Vad behöver vi göra annorlunda? Maria Hernroth, hållbarhetschef på Peab samt ledamot i Etiska rådet, och Amanda Eklund, arbetsledare på Serneke och upphovskvinna till podden Samhällsbyggnadskvinnor, utmanar och diskuterar i workshopformat.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.30 Så fuskar man enklast – sund konkurrens?

Magnus Wallin, Kingspan, och Tore Styrman, Sandbäckens; båda ledamöter i Etiska rådet, inleder med en kort presentation kring pelaren Sund konkurrens. Därefter presenterar chefsåklagare Stefan Lundberg från Ekobrottsmyndigheten hur EKM jobbar med ekonomisk brottslighet och hur de skapar förutsättningar för Sund konkurrens. Sedan följer Peter Leander från Fair Play Bygg som berättar om deras praktiska arbete för att uppmärksamma och förhindra fusk, brottslighet och osund konkurrens ute på arbetsplatserna. Vi avslutar passet med frågor och diskussion.

14.30 – 15.00 Fika och mingel

15.00 – 15.15 Byggmarknadskommissionen – så skall vi stoppa fusket!

Ett nytt initiativ från sektorn som under två år skall jobba för att stoppa fusket inom sektorn. Kommissionens ordförande Stefan Attefall berättar mera.

15.15 – 15:45 Vad har vi lärt oss idag?

Vi avslutar dagen med en paneldiskussion kring frågan hur vi kan jobba med dessa olika frågeställningar i vardagen, inte minst i de mindre och medelstora företagen.

I panelen ingår:

Anneli Kouthoofd, Vd Byggmaterialindustrierna
Ola Månsson, Vd, Installatörsföretagen
Stefan Berglund, chefsåklagare Ekobrottsmyndigheten
Stefan Attefall, Byggmarknadskommissionen
Parul Sharma, fd. ordförande Etiska rådet

Moderator under dagen är Kajsa Hessel, ordförande för Byggcheferna, ledamot i Etiska rådets styrelse och regionchef på Sweco.

Anmälan

Kostnaden för att deltaga är 595 kronor och då ingår alla presentationer, möjlighet att nätverka och träffa nya människor, fika på för- och eftermiddag samt lunch.

Först till kvarn, det är begränsat antal platser.

Välkommen!

Samhällsbyggnadssektorns etiska råd