Valberedningens förslag Etiska Rådet Årsmöte 20170216