Seminarier

Välkommen till ett seminarium om hållbar utveckling

Den 17 oktober håller två medlemmar i samhällsbyggnadsbranschens Etiska Råd ett kvällsseminarium om hållbar utveckling i Folkuniversitetets regi i Stockholm. Vad innebär FN:s utvecklingsmål Agenda 2030 för Sverige och svensken, och vilken är företagens roll och påverkan? Kvällens talare är båda mycket engagerade i hållbarhetsarbete.

Parul Sharma, hållbarhetsexpert och människorättsjurist, berättar om vad FN-målen innebär för Sverige och svensken. Maria Hernroth, hållbarhetschef på Peab, berättar om hur arbetet med Agenda 2030 kan se ut inom ett företag.

För vem?

Detta seminarium är riktat till alla åldrar, samhällssektorer och intressenter, en perfekt kväll för allmänbildning inom hållbar utveckling.

Ur kvällens innehåll:

  • En stor andel av de varor som konsumeras i Sverige produceras i länder som har lägre hållbarhetskrav. Hur ser det ut med kraven för upphandling och inköp i det offentliga och i det privata näringslivet?
  • Enligt World Living Report 2016 skulle det behövas drygt fyra jordklot om alla skulle följa svenskens konsumtions och produktionsmönster. Hållbar konsumtion och produktion (mål 12 inom Agenda 2030) har av OECD identifierats som det mål där Sverige har störst utmaningar. Om vi tar hänsyn till statistik som omfattar utsläpp från svenska företag som skett både utanför och innanför Sveriges gränser blir de totala utsläppen av klimatgaser år 2016 cirka 63 miljoner ton CO2 ekv. Parul Sharma kommer att tala om hållbar produktion och konsumtion och hennes erfarenhet från revisioner i så kallade högriskländer.
  • Vilka hållbarhetskrav ställer kunderna? Vad förväntar sig morgondagens medarbetare av en hållbar arbetsgivare? Hur resonerar ungdomar? Maria Hernroth kommer ge exempel på olika intressenters förväntningar på byggbranschen och fördjupa sig lite extra i hur man som företag kan ta socialt ansvar och involvera unga människor i arbetet för hållbar utveckling.

Om föreläsarna

Parul Sharma är jurist och en av Nordens främsta experter inom området CSR compliance, anti-korruption och mänskliga rättigheter. Under sin karriär har hon varit rådgivare i både EU-kommissionen och på Amnesty, jobbat på Sandvik och Stora Enso. Hon har varit Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge samt var fram till årsskiftet ordförande för regeringens delegation för FN:s hållbarhetsmål. 2017 stod hon högst på Veckans Affärers lista över Sveriges mäktigaste samhällsförändrare inom näringslivet. Parul är också rektor för The Academy for Human Rights in Business.

Maria Hernroth är hållbarhetschef på Peab och styrelseordförande för gymnasieskolan Peabskolan. Maria ansvarar för likabehandlingsarbetet i Peab och har, utöver interna styrdokument, skapat och drivit interna utbildningsinsatser inom bland annat jämställdhet, mångfald, likabehandling, kommunikation, handledarskap samt samverkan och förändringsarbete. Hittills har ca 6500 medarbetare gått dessa utbildningar. Maria är också styrelsemedlem i intresseföreningen Samhällsbyggarnas Etiska Råd, där företag i bland annat byggsektorn samverkar för en gemensam etik, och där Parul Sharma är styrelseordförande.

Seminariet ges i samarbete med The Academy for Human Rights in Business och Samhällsbyggarnas Etiska Råd .

Fakta: Globala mål för hållbar utveckling

På ett toppmöte i FN i New York 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. Hållbar utveckling består av tre sinsemellan lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Läs mer och anmäl dig här: Folkuniversitetet