Media

Vi måste ta krafttag mot den svenska korruptionen

På DN Debatt idag krävs krafttag mot den svenska korruptionen. Det är organisationen Transparency Internationals svenska avdelning som idag ställer flera krav.

De ser att korruptionen växer. Inte minst efter avslöjandet om mutade tjänstemän i Göteborgs kommun tidigare i år. Lars-Göran Engfeldt, ordförande för Transparency International Sverige, och Åsa Söderström Jerring, ordförande för Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd, medverkar.