Årsmöte

”Viktigt att alla känner ett ansvar”

Den 17 februari bjöd Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd in till ett seminarium på temat utländsk arbetskraft och etiska dilemman, ”Finns det etiska fallgropar med utländsk arbetskraft i samhällsbyggnadssektorn?”. Seminariet föregicks av årsmötet, när ny styrelse valdes.

På seminariet, som hölls i Näringslivets hus i Stockholm, medverkade Annika Elias, Ordförande Ledarna, Johan Bill, Chef för stora projekt, Trafikverket, Johan Lindholm, Förbundsordförande, Byggnads, Lars Björklund, Vice President Ethics, Skanska och Magnus Me.yer, VD WSP Sverige AB som talare. Modererade gjorde Olle Ehrlén, avgående ordförande för Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd.

Seminariet föregicks av årsmötet, där Leif Stridh valdes till ny ordförande. Leif Stridh har haft olika chefsbefattningar i Skanska både inom husbyggnad, vägbyggnad och industri senast som vVD i Skanska Sverige och suttit i dess ledningsgrupp sedan 1994.

– Jag tycker att det var ett bra seminarium, där frågorna lyftes fram från flera olika aspekter, säger Leif Stridh i en kommentar. Byggsektorn är bara i början av en globalisering, där vi kommer att se flera utländska företag etablera sig på marknaden och vi kommer också att få en större andel utländsk arbetskraft. Då är det viktigt att alla i kedjan känner ett ansvar och ställer krav så att vi sköter det riktigt.

– Arbetskraften behövs, och det är viktigt att vi tar hand om den på ett bra sätt och ser dem som en möjlighet istället för ett problem. Den utländska arbetskraften kommer att vara en viktig del av den framtida svenska byggmarknaden och branschen måste medverka till att integrera dessa människor i samhället, avslutar Leif Stridh.

På årsmötet valdes även Tore Styrman och Jannice Johansson Steijner in som ledamöter i styrelsen för Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd. Tore Styrman är energi- & VVS-ingenjör som har rollen som projektchef och även är ombud på NKS för Imtech VS-teknik AB. Jannice Johansson Steijner är arkitekt SAR/MSA från KTH i Stockholm, och är vice VD på Tengbom. Jannice har tidigare erfarenhet som bland annat kontorschef på arkitektkontoret koncept samt NASA.