2016-02-03

Årsmöte 16 februari

Tisdagen den 16 februari är det dags för årsmöte i Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd. Efter årsmötet bjuder vi in till ett seminarium på temat etik, seminariet hålls direkt efter Etiska Rådets årsmöte, ca kl. 10.00-12.00.  

Seminariet:

10.00-11.00    ”De svåra frågorna inom CSR

Parul Sharma, Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge. Parul har en mångårig erfarenhet inom området CSR och ansvarfulla leverantörsled inom näringslivet. Parul har under flera år rankats som en av de mest inflytelserika CSR experterna i Norden.

11.00-12.00    ”Hur jobbar vi med etiska frågor”

Tommy Lenberg, Byggherrarna, Magnus Höij, STD, Ola Månsson, BI, Representant för Byggmaterialindustrierna och Hanna-Lotta Nielsen, Installatörsföretagen, svarar på frågorna:

Vilka är de viktigaste etiska frågorna som medlemsorganisationerna och/eller deras medlemsföretag arbetat med eller diskuterat under 2015? och Vilka är de etiska utmaningarna för framtiden? Ola Månsson kommer bl.a. att berätta om skriften ”Överenskommelse för att motverka mutor och korruption” som tagits fram av ett antal aktörer inom bygg- och fastighetssektorn, däribland Sveriges Byggindustrier, med stöd av Institutet Mot Mutor, IMM: http://www.institutetmotmutor.se/news/overenskommelse-att-motverka-mutor-och-korruption-omk/  

Moderator
Leif Stridh, Ordförande Etiska Rådet

Etiska Rådet bjuder på kaffe och smörgås.

Anmälan till seminariet ska ske senast den 10 februari till Hanna-Lotta Nielsen, hanna-lotta.nielsen@eio.se eller 070-392 74 85.

Artikeln publicerades: 2016-02-03

Datum Rubrik
2017-11-13 Årsmöte 14 februari 2018 Läs mer...
2017-03-02 Seminarietips: ÖMK ett år senare Läs mer...
2017-02-16 Mångfald och integration på Etiska rådets seminarium Läs mer...
2017-01-24 Etiska rådet bjuder på integrationstips Läs mer...
2016-11-17 Årsmöte i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd den 16 februari Läs mer...
2016-02-22 CSR är affärsnytta Läs mer...
2016-02-03 Årsmöte 16 februari Läs mer...
2015-02-20 "Viktigt att alla känner ett ansvar" Läs mer...
2015-01-09 Finns det etiska fallgropar med utländsk arbetskraft i samhällsbyggnadssektorn? Läs mer...
2014-01-21 Etiska rådet fäller förening Läs mer...
2014-01-21 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2013-04-12 Olle Ehrlén intervjuas om fuskbyggare Läs mer...
2013-04-12 ”Underprissättningen ska upp på bordet” Läs mer...
2013-02-11 Kan underprissättning vara etiskt försvarbart? Läs mer...
2012-09-17 Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn Läs mer...
2012-02-27 Etik – stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2011-10-17 Korruptionsutbildning hos Juridiska föreningen Läs mer...
2011-10-11 Beslut i ärendet 2011/4 BELOK Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen sviker sina egna ideal Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen kan mycket väl införa meddelarskydd Läs mer...
2011-05-26 Almedalsveckan: Visslan eller gisslan – finns det Whistleblowers i byggbranschen? Läs mer...
2011-04-11 Etiska rådets bedömning av Kommunkonferensen i Örebro: Syfte, återhållsamhet och transparens avgörande vid relationsskapande åtgärder Läs mer...
2011-04-01 Samhällsbyggandets etik - Seminarium i Göteborg den 12 april Läs mer...
2011-03-02 Nya medlemmar i styrelsen Läs mer...
2010-12-15 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Workshop i Västerås Läs mer...
2010-10-26 Transparency varnar för ökad korruption i Sverige Läs mer...
2010-10-26 Vi måste ta krafttag mot den svenska korruptionen Läs mer...
2010-10-07 Ola Månsson - ny VD på Sveriges Byggindustrier Läs mer...
2010-07-07 Hur svårt kan det vara? Läs mer...
2010-05-18 "Visselblåsare" kan få skydd Läs mer...
2010-03-31 Solljus är den bästa desinficeringen Läs mer...
2010-03-09 Etikseminarium i samarbete med Transparency International onsdag 19 maj Läs mer...
2009-11-13 Opinionsbildning står högt på Rådets agenda Läs mer...
2009-11-06 Dåliga tider går ut över affärsetiken Läs mer...
2009-06-15 Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd – nybildad förening med höga ambitioner Läs mer...
2008-10-29 Kollektiva brott mot de etiska reglerna? Läs mer...
2008-10-28 Etiska rådet får en utvidgad roll Läs mer...
2007-09-13 Otidsenlig kvinnosyn Läs mer...

Webdoc CMS