Opinionsbildning

Etiska Rådet – ett kraftcentrum för branschens arbete med etik och mångfald

Etiska rådet ska vara en samlingsplats och ett kraftcentrum för hela branschens arbete med etik. För mig är det av yttersta vikt att tydligt precisera begreppet etik och vad just vi avser med det i förhållande till samhällsbyggnadsbranschen. Målet bör vara att med kraft driva förändring av hela samhällsbyggnadsbranschen och att vara en kraft mot korruption, oegentligheter, osund konkurrens, kulturella hinder och bristande mångfald. Etiska Rådet ska arbeta i ett påverkanssyfte utifrån tre grundpelare: mångfald, antikorruption och sund konkurrens.

Jag upplever att begreppet jämställdhet och mångfald gärna blandas ihop i Sverige oavsett bransch. Mångfald inkluderar jämställdhet och handlar främst om att ha förutsättningar och system för ett inkluderande arbetsklimat. De företag som tror att man kan hitta den bästa arbetskraften i ett snävt rekryteringsunderlag lär missa kompetens. Det är viktigt att företag håller sig relevanta och erbjuder rätt utbud av produkter och tjänster. Det börjar även bli allt vanligare att ett seriöst mångfaldsarbete som del av den övriga hållbarhetsprocessen, är ett krav för att kunna bli en godkänd leverantör eller affärspartner. Snart är det på riktigt och vår målbild är att det etiska rådet ska ses som en part i den här kompetensutvecklingen. Tyvärr visar olika forskningsrapporter att just mångfald är en aspekt som Sverige ligger efter i, och då blir det ännu viktigare att det etiska rådet ligger i just på denna aspekt!

Dagens etiska regler är en god grund, som under 2018 behöver breddas under min ledning till att inkludera alla typer av etiska utmaningar som finns inom samhällsbyggnadssektorn, exempelvis utmaningar med icke inkluderande kulturer på arbetsplatser, samt utmaningar med jämställdhet. Här har den nya styrelsen som avsikt att titta på, inte hur vi ska återskapa hjulet, utan vilka aktörer vi kan lära av och samarbeta med.  Etiska rådets uppgifter har haft främst fokus på anmälningar och kapaciteten att pröva etiska frågeställningar och misstanke om oegentligheter mellan olika aktörer. Detta kommer inte att ske längre.  Under 2018 är tanken att fokus flyttas mot påverkansfrågor, opinionsbildning och en breddning av uppdraget. Etiska Rådet omfamnas idag av mer än 10 000 företag i branschen. Min ambition är att synlighet och debatt ska lyftas upp och bli prioriterade. Vi ska väcka aktivitet där den inte är väckt ännu.

Parul Sharma, ordförande Etiska Rådet