2014-01-21

Etiska rådet fäller förening

Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd anser att Undertaksföreningen har försökt att begränsa konkurrensen genom att i ett brev till sina medlemsföretag, leverantörer och samarbetspartners uppmana till att ”så långt det går, offerera och sälja produkter” som inte omfattas av ett ramavtal som Skanska träffat med en materialleverantör, Rockfon.

Enligt Etiska rådet är Undertaksföreningens brev en uppmaning att begränsa konkurrensen inom sektorn. Av det skälet bryter föreningen mot Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler.
Men Etiska rådet ser särskilt allvarligt på Undertaksföreningens brev och uppmaning därför att de har en särställning.

”Etiska rådet har vid sin bedömning särskilt beaktat att det av Undertaksföreningens skrift framgår att Undertaksföreningen, vars medlemmar utgörs av cirka 60 specialföretag för undertaksmontering, har ett uppdrag från Sveriges Byggindustrier (BI) att tillhandahålla branschspecifik service inom BI:s basutbud och att, enligt Etiska rådet, därför särskilt stränga krav bör ställas på Undertaksföreningen”.

Undertaksföreningen skrev i sitt brev till sina medlemmar och leverantörer att de ser med oro på en utveckling där en materialtillverkare träffar avtal om direktleveranser med ett byggföretag som Skanska.

Skälet är att det enligt föreningen ”kan på sikt hota den kompetens och kunskapsbank som under årens lopp byggts upp i vårt skrå och som ligger till grund för de helhetslösningar vi tidigare har kunnat lämna till våra kunder”. Av det brev som Etiska rådet har tagit del av framgår att föreningen ser Skanskas ramavtal som ett hot mot sin existens.

Källa: Tidningen Byggindustrin nr 42-2013.


Artikeln publicerades: 2014-01-21

Datum Rubrik
2017-11-13 Årsmöte 14 februari 2018 Läs mer...
2017-03-02 Seminarietips: ÖMK ett år senare Läs mer...
2017-02-16 Mångfald och integration på Etiska rådets seminarium Läs mer...
2017-01-24 Etiska rådet bjuder på integrationstips Läs mer...
2016-11-17 Årsmöte i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd den 16 februari Läs mer...
2016-02-22 CSR är affärsnytta Läs mer...
2016-02-03 Årsmöte 16 februari Läs mer...
2015-02-20 "Viktigt att alla känner ett ansvar" Läs mer...
2015-01-09 Finns det etiska fallgropar med utländsk arbetskraft i samhällsbyggnadssektorn? Läs mer...
2014-01-21 Etiska rådet fäller förening Läs mer...
2014-01-21 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2013-04-12 Olle Ehrlén intervjuas om fuskbyggare Läs mer...
2013-04-12 ”Underprissättningen ska upp på bordet” Läs mer...
2013-02-11 Kan underprissättning vara etiskt försvarbart? Läs mer...
2012-09-17 Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn Läs mer...
2012-02-27 Etik – stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2011-10-17 Korruptionsutbildning hos Juridiska föreningen Läs mer...
2011-10-11 Beslut i ärendet 2011/4 BELOK Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen sviker sina egna ideal Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen kan mycket väl införa meddelarskydd Läs mer...
2011-05-26 Almedalsveckan: Visslan eller gisslan – finns det Whistleblowers i byggbranschen? Läs mer...
2011-04-11 Etiska rådets bedömning av Kommunkonferensen i Örebro: Syfte, återhållsamhet och transparens avgörande vid relationsskapande åtgärder Läs mer...
2011-04-01 Samhällsbyggandets etik - Seminarium i Göteborg den 12 april Läs mer...
2011-03-02 Nya medlemmar i styrelsen Läs mer...
2010-12-15 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Workshop i Västerås Läs mer...
2010-10-26 Transparency varnar för ökad korruption i Sverige Läs mer...
2010-10-26 Vi måste ta krafttag mot den svenska korruptionen Läs mer...
2010-10-07 Ola Månsson - ny VD på Sveriges Byggindustrier Läs mer...
2010-07-07 Hur svårt kan det vara? Läs mer...
2010-05-18 "Visselblåsare" kan få skydd Läs mer...
2010-03-31 Solljus är den bästa desinficeringen Läs mer...
2010-03-09 Etikseminarium i samarbete med Transparency International onsdag 19 maj Läs mer...
2009-11-13 Opinionsbildning står högt på Rådets agenda Läs mer...
2009-11-06 Dåliga tider går ut över affärsetiken Läs mer...
2009-06-15 Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd – nybildad förening med höga ambitioner Läs mer...
2008-10-29 Kollektiva brott mot de etiska reglerna? Läs mer...
2008-10-28 Etiska rådet får en utvidgad roll Läs mer...
2007-09-13 Otidsenlig kvinnosyn Läs mer...

Webdoc CMS