2017-02-16

Mångfald och integration på Etiska rådets seminarium

Mångfald och integration på Etiska rådets seminarium

Idag höll Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd årsmöte. Vid årsmötet valdes två nya ledamöter in i styrelsen, dels Karin Comstedt Webb chef för klimat och yttre miljö hos Heidelberg Cement, dels Kajsa Hessel vd hos Projektgaranti. Leif Stridh fortsätter som ordförande.

Årsmötet följdes av ett seminarium om mångfald och integration där Mats Hoffman, HR-chef på företaget Dipart berättade om deras arbete med mångfaldsfrågor och de erfarenheter man har fått och de utmaningar man har stött på sedan man började arbeta med frågorna – samt vilken affärsnytta det har gett företaget. Diparts framgångsfaktorer har varit att sätta upp konkreta mål för mångfaldsarbetet, att ta policydokument och liknande på allvar och låta dem vara levande i verksamheten samt att berätta historier och lyfta fram föredömen från verksamheten. Idag är Dipart ett företag där omkring 20 olika nationaliteter finns representerade.

Östersundshems vd Daniel Kindberg berättade om Innanförskapsakademin, ett projekt med det blygsamma målet att bli världsbäst på integration. Innanförskapsakademin involverar samarbetspartners som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Mittuniversitet och förebygger utanförskap hos bland andra nyanlända och arbetssökande genom att hjälpa dem till bland annat jobb, boende och utbildning. 69 procent av de som Innanförskapsakademin arbetat med har fått jobb, något som är en vinst inte bara för dem utanför även för de medverkande aktörerna och samhället i stort.

Artikeln publicerades: 2017-02-16

Datum Rubrik
2017-11-13 Årsmöte 14 februari 2018 Läs mer...
2017-03-02 Seminarietips: ÖMK ett år senare Läs mer...
2017-02-16 Mångfald och integration på Etiska rådets seminarium Läs mer...
2017-01-24 Etiska rådet bjuder på integrationstips Läs mer...
2016-11-17 Årsmöte i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd den 16 februari Läs mer...
2016-02-22 CSR är affärsnytta Läs mer...
2016-02-03 Årsmöte 16 februari Läs mer...
2015-02-20 "Viktigt att alla känner ett ansvar" Läs mer...
2015-01-09 Finns det etiska fallgropar med utländsk arbetskraft i samhällsbyggnadssektorn? Läs mer...
2014-01-21 Etiska rådet fäller förening Läs mer...
2014-01-21 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2013-04-12 Olle Ehrlén intervjuas om fuskbyggare Läs mer...
2013-04-12 ”Underprissättningen ska upp på bordet” Läs mer...
2013-02-11 Kan underprissättning vara etiskt försvarbart? Läs mer...
2012-09-17 Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn Läs mer...
2012-02-27 Etik – stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2011-10-17 Korruptionsutbildning hos Juridiska föreningen Läs mer...
2011-10-11 Beslut i ärendet 2011/4 BELOK Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen sviker sina egna ideal Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen kan mycket väl införa meddelarskydd Läs mer...
2011-05-26 Almedalsveckan: Visslan eller gisslan – finns det Whistleblowers i byggbranschen? Läs mer...
2011-04-11 Etiska rådets bedömning av Kommunkonferensen i Örebro: Syfte, återhållsamhet och transparens avgörande vid relationsskapande åtgärder Läs mer...
2011-04-01 Samhällsbyggandets etik - Seminarium i Göteborg den 12 april Läs mer...
2011-03-02 Nya medlemmar i styrelsen Läs mer...
2010-12-15 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Workshop i Västerås Läs mer...
2010-10-26 Transparency varnar för ökad korruption i Sverige Läs mer...
2010-10-26 Vi måste ta krafttag mot den svenska korruptionen Läs mer...
2010-10-07 Ola Månsson - ny VD på Sveriges Byggindustrier Läs mer...
2010-07-07 Hur svårt kan det vara? Läs mer...
2010-05-18 "Visselblåsare" kan få skydd Läs mer...
2010-03-31 Solljus är den bästa desinficeringen Läs mer...
2010-03-09 Etikseminarium i samarbete med Transparency International onsdag 19 maj Läs mer...
2009-11-13 Opinionsbildning står högt på Rådets agenda Läs mer...
2009-11-06 Dåliga tider går ut över affärsetiken Läs mer...
2009-06-15 Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd – nybildad förening med höga ambitioner Läs mer...
2008-10-29 Kollektiva brott mot de etiska reglerna? Läs mer...
2008-10-28 Etiska rådet får en utvidgad roll Läs mer...
2007-09-13 Otidsenlig kvinnosyn Läs mer...

Webdoc CMS