Seminarier

Etiska rådet anordnar seminarier om aktuella ämnen som rör etik i samhällsbyggnadsbranschen.

Kommande seminarium:

Årsmöte 14 februari 2018

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd håller årsmöte onsdagen den 14 februari 2018 kl. 09.00 i Svenskt Näringslivs lokaler, konferensrum Styrelserummet, Storgatan 19 i Stockholm.

Till årsmötet (ca. kl. 10) har vi bjudit in John Thorsson, affärschef på NCC Infrastructure, att berätta om den nya ISO-standarden, ISO 44001 – Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan.

Genomförda seminarier

Här hittar du sammanfattningar av våra genomförda seminarier tillsammans med relaterad information.

Finns det etiska fallgropar med utländsk arbetskraft i samhällsbyggnadssektorn?

Sammanfattning från etikseminarium i Malmö (pdf)

Presentation om underprissättning (ppt)

Samhällsbyggandets etik – seminarium i Göteborg

Etik – stöd eller hinder för goda affärer? Workshop i Västerås

Etikseminarium i samarbete med transparency international