Etiska rådets styrelse

leif_stridh.jpg

Leif Stridh, ordförande, 070-591 74 20

Tidigare VD för Skanska Stålteknik, därefter chefsbefattningar inom husbyggnad och vägbyggnad. Varit vVD i Skanska Sverige och suttit i Skanskas ledningsgrupp från 1994. Som chef för Skanskas VO specialföretag satt Leif som ordförande i specialföretag som installation och Myresjöhus m fl verksamheter. Initierade Skanskas miljöarbete och har varit med och lagt grunden för Skanskas etikarbete. Mellan åren 2007-2011 förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier och då även ledamot i Svenskt Näringslivs arbetsutskott och styrelse.


Karin Comstedt Webb, tfn 070-864 99 07

Civilingenjör Bioteknik KTH samt Civilekonom Stockholms Universitet. Chef klimat och yttre miljö inom Heidelberg Cement Northern Europe. En roll som även omfattar styrning och utveckling av organisationens hållbarhetsarbete. Idag baserad i Stockholm men har tidigare haft olika placeringar inom HeidelbergCement-koncernen, exempelvis i Bryssel. Övriga uppdrag: Ledamot i SveMins Miljö- respektive Energikommitté, IKEMs Energi- och klimat-grupp, ÅIs miljökommitté, Cembureaus Klimatgrupp.

Jan_Kjellson.png

Jan Kjellson, tfn 070-779 40 51 Skicka e-post

Civilingenjör Väg och Vatten, KTH. Regionchef/vd Peab Drift & Underhåll i Stockholm AB. Tidigare vd AB Frijo. Tidigare uppdrag är bl.a. styrelseledamot/vice ordförande Sveriges Byggindustrier, styrelseledamot Svenskt Näringsliv, Galaxen Bygg Öst AB samt ledamot av väg- och anläggningsutskottet inom SBUF.

Tore_Styrman_2.png

Tore Styrman, 010-475 34 12

Energi- & VVS-ingenjör. Projektchef och är tillika ombud på NKS för Imtech VS-teknik AB. Har från 2009 arbetat med framtagande av kalkyl och systemtänk för NKS projektet. Har dessförinnan haft olika chefsroller inom NVS sedan 2002.

Kajsa3.jpg

Kajsa Hessel, tfn 08-626 66 23, mobil, 070-858 76 93

Vd på byggprojektledningsföretaget Projektgaranti. Beteendevetare från Göteborgs universitet. Tidigare erfarenhet som kommersiell chef på modeföretaget Kerber, Sverigechef (m.fl. kommersiella chefspositioner under ca 10 år) för det globala informationsföretaget Thomson Reuters samt headhunter inom sälj- och marknad. Övriga uppdrag: Ledamot i chefsorganisationen Ledarnas förbundsstyrelse och branschföreningen Byggchefernas styrelse samt medlem av marknadsutskottet för Chalmers Management i Byggbranschen, CMB.

lars_sjoo.png

Lars-Gunnar Sjöö, tfn 018-727 34 45, mobil 0730-77 43 36  Skicka e-post

Byggnadsingenjör. Byggchef och inköpsansvarig på Uppsalahem AB sedan 10 år. Har dessförinnan jobbat med entreprenader på BPA, DIÖS, SIAB och NCC som arbetsledare, platschef, arbetschef och utvecklingschef bostäder i ca 28 år.

ew100.jpg

Erik Wassén, tfn 08-662 94 00  contact.gif

Erik Wassén är etiska rådets sekreterare. Erik är advokat och delägare i advokatbyrån Hellgren Linander samt har en lång egen dömande bakgrund i hovrätt och tingsrätt. Han har varit kanslichef i riksdagen, deltagit i flera statliga utredningar och har stor erfarenhet från styrelsearbete i kommunala och landstingskommunala bolag.

 Styrelsedokument

73 31 64 555

Webdoc CMS