Etikrådet

Etiska Rådet – ett kraftcentrum för branschens arbete med etik och mångfald

Publicerad på

Etiska rådet ska vara en samlingsplats och ett kraftcentrum för hela branschens arbete med etik. För mig är det av yttersta vikt att tydligt precisera begreppet etik och vad just vi avser med det i förhållande till samhällsbyggnadsbranschen. Målet bör vara att med kraft driva förändring av hela samhällsbyggnadsbranschen och att vara en kraft mot […]

Ny styrelse

Publicerad på

Etiska Rådet fäller förening

Publicerad på

Enligt Etiska rådet är Undertaksföreningens brev en uppmaning att begränsa konkurrensen inom sektorn. Av det skälet bryter föreningen mot Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler. Men Etiska rådet ser särskilt allvarligt på Undertaksföreningens brev och uppmaning därför att de har en särställning. ”Etiska rådet har vid sin bedömning särskilt beaktat att det av Undertaksföreningens skrift framgår att Undertaksföreningen, […]