Etikrådet

Etiska Rådet på KTH

Publicerad på

Korruptionsutbildning hos Juridiska föreningen

Publicerad på

Vid fyra tillfällen under hösten håller Juridiska föreningen utbildning kring olika etiska frågeställningar; korruptionsbekämpning, whistleblowing, mutbrottslagstiftning och korruptionsbrott utomlands. Utbildningen arrangeras i samarbete med Transparency International Sweden.