Rapport

Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn

”Samhällsbyggnadssektorn har länge utpekats, bland annat av media, som speciellt belastad av oetiskt handlande såsom korruption och svartarbete. Förutom skattebetalarna är de stora förlorarna de företag som aldrig får någon chans att konkurrera när mutgivaren eller obeskattad arbetskraft trängt sig före i kön…

…Att sätta marknadsmekanismerna ur spel genom att mygla sig förbi konkurrensen blir kostsamt för hela samhället, i ett rent ekonomiskt perspektiv men också i ett demokratiskt. För även när korruption och svartarbete håller sig inom näringslivet utmanas våra grundläggande värderingar av fusk.”

Citatet är hämtat ur inledningen till rapporten Etik och korruptionsrisker i 
samhällsbyggnadssektorn som nyligen publicerades av Transparency International Sverige. Hämta rapporten här