Anmälan till Etiska Rådet

Etiska rådets uppgifter har främst haft fokus på anmälningar och kapaciteten att pröva etiska frågeställningar och misstanke om oegentligheter mellan olika aktörer. Detta kommer inte att ske längre. Under 2018 är tanken att fokus flyttas mot påverkansfrågor, opinionsbildning och en breddning av uppdraget. Mer information följer.